Członkostwo

Członkostwo w Stowarzyszeniu jest odpłatne, ale jego korzyści obejmują nie tylko członka, lecz również całą jego bliską rodzinę (rodzice + ew. dzieci).

 

Członkostwo upoważnia przede wszystkim do:

• uczestnictwa dzieci w zajęciach Szkółki Polskiej,

• udziału w  imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie na korzystniejszych warunkach (bezpłatnie lub ze zniżką),

• udziału w grupowych zamówieniach polskich produktów spożywczych, kosmetyków, itp.,

• rozpowszechniania ogłoszeń za pośrednictwem listy mailingowej Stowarzyszenia,

• dodania ogłoszenia promującego świadczone usługi na odpowiedniej zakładce strony internetowej Stowarzyszenia,

• udziału w Zgromadzeniach Członków, na których podejmowane będą decyzje dot. losów Stowarzyszenia itp.,

• prawa do głosu na Zgromadzeniach Członków.

 

Wszystkie prawa i obowiązki członków określone są w Statucie Stowarzyszenia, dostępnym na życzenie.

www.000webhost.com