Kursy języka polskiego

Ceny

Zajęcia w grupach (2 godziny tygodniowo): 50 EUR miesięcznie

Zajęcia indywidualne (1,5 godziny tygodniowo): 60 EUR miesięcznie

 

Wraz z z uiszczeniem opłaty za kurs wszyscy uczniowie nabywają członkostwo w Stowarzyszeniu Polskim w Granadzie “Sami Swoi”.

Opłaty za zajęcia będą uiszczane miesięcznie w terminie do piątego dnia każdego miesiąca lekcyjnego.

 

Osoby zainteresowane zajęciami z języka polskiego prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem: asociacion.sami.swoi@gmail.com

www.000webhost.com